BLIP with me

10.25.2008

realization 101

nasabi na lang namin 'to sa umagang chickahan.

'kapag maunti ang pera, maunti ang problema; kapag maunti ang powers, maunti ang kalaban.' - mami

No comments: